Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigeringen, analysera webbplatsanvändningen och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.

Artist & Scen

Hur agerar du som artist på scenen? Hur får du publikens uppmärksamhet? Hur gör du för att förmedla din musik så att publiken tar emot den på det vis du hoppats på?

Under dessa lektioner använder vi oss av en scen där eleven får framföra en låt inför läraren samt de övriga eleverna i gruppen. Eleven får kontinuerlig feedback av läraren/eleverna och vi sätter fokus på sceniskt uttryck, mikrofonteknik, tolkning av låten/texten.

Vi arbetar med låtar som eleven själv valt eller som läraren föreslagit. Denna lektionsform är mycket lärorik och syftar till att ge eleven en större säkerhet i sitt agerande på en scen men förbereder även honom/henne inför exempelvis framtida auditions.

Utöver kursen får eleven möjlighet att uppträda inför publik vid våra elevkonserter. Artist & Scenframställan är ett bra komplement till kursen sång.

Kombinationer

Kursen skall kombineras med en kurs inom kategori A och ev en kurs inom kategori C.

Subventionerad undervisning gäller för:
Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.