OM OSS

En modern musikskola utöver det vanliga, som utgår från elevens egna musikintresse och förutsättningar.

om oss

en modern musikskola

Popskolan är en modern musikskola som formas av aktiva proffsmusiker och där eleven alltid står i fokus. Hos oss tänker vi lite större än att våra elever bara får lära sig ett instrument eller utvecklas i sång.

Vi ser på musiken som ett språk och vill få våra elever att ”knäcka koden” som gör att man kan prata språket musik flytande för livslång glädje. Våra kurser erbjuds som en del av Österåker kommuns utbud till barn och ungdomar mellan 7-20 år till subventionerat pris.

På Popskolan sker allt musicerande på elevens villkor och det är alltid elevens intresse och målbild som guidar inriktningen på undervisningen.

Vår filosofi är att musiklektionerna ska vara en källa till glädje. Det uppnår vi genom att skapa en plats där varje elev känner sig trygg och respekterad och där vi som personal engagerar oss i varje möte.

Vi tror på empatiskt ledarskap och är måna om att våra lärare ska vara goda förebilder. Musiklektioner på Popskolan ska vara veckans höjdpunkt.

värdegrund

Trygghet

Lugn, trygg och kreativ arbetsmiljö.  Gott bemötande av kunnig personal.  Aktivt arbete mot all slags kränkningar, störande beteenden och nolltollerans mot mobbning. Genuint intresse och aktivt arbete för att lära känna varje elev, kartlägga styrkor, svårigheter, behov och mål, individuellt upplägg för varje elev.  Vara goda förebilder. Förebygga konflikter vid ensemblespel och andra gruppsituationer genom struktur och visualisering.

Respekt

Bli lyssnad på och kunna vara den man är. Visa respekt för sin individualitet och för allas olikheter. Få ett individuellt pedagogiskt upplägg som man klarar av och som är utvecklande. Detta möjliggör måluppfyllelse och gör det lustfyllt och givande att gå på Popskolan.

Engagemang

Vara omgiven av aktivt engagerad och kunnig personal som är genuint intresserad av varje elevs individuella utveckling. Personalen söker ständigt nya kunskaper och utmaningar för att än bättre kunna förstå och hjälpa varje enskild elev utifrån dennes behov om mål. Personal som tillsammans med elev och kollegor söker den bästa vägen för varje elevs måluppfyllelse.

Ansvar

Personalen ska känna ansvar för lärandet och lusten för lärandet. De ska också känna ansvar för varje elevs lärande och utveckling. Gemensamt har vi ansvar för att se till att miljön är tillgänglig för alla, att personalen och eleverna trivs samt att vi bedriver ett aktivt arbete för att verksamheten ständigt utvecklas.

Vi ska tillhandahålla en individanpassad pedagogik. Vi ska även aktivt dokumentera och diskutera händelser för att förbättra och utvärdera våra metoder.

Vi har också ett ansvar att visa medmänsklighet, vara inkännande samt närvarande i verksamheten.

VANLIGA FRÅGOR

VEM HAR RÄTT TILL SUBVENTIONERAD UNDERVISNING?
VAD ÄR DET FÖR AVGIFTER? (VID SUBVENTIONERAD UNDERVISNING)
VAR SKER LEKTIONERNA?
HUR VET JAG OM JAG HAR DEN TALANG SOM KRÄVS FÖR ATT LÄRA MIG SPELA ETT INSTRUMENT?
JAG VILL SIKTA PÅ ATT BLI PROFFSMUSIKER – VAD KAN POPSKOLAN ERBJUDA MIG?
UPPSÄGNING AV PLATS
HUR LÅNGA ÄR LEKTIONERNA FÖR KURSER INOM KATEGORI A?
VAD SÄGER FORSKNINGEN OM ATT MUSICERA?
FÅR MAN UPPTRÄDA INFÖR PUBLIK SOM ELEV PÅ POPSKOLAN?
VILKA ÅLDERSGRUPPER ÄR POPSKOLANS KURSER AVSEDDA FÖR?
VEM ÄGER POPSKOLAN?
KAN MAN HYRA INSTRUMENT GENOM POPSKOLAN?
KAN MAN SPELA FLER INSTRUMENT?
HUR MÅNGA LEKTIONER HAR MAN UNDER EN TERMIN?
NÄR HAR MAN SINA LEKTIONER?
FÅR MAN UPPTRÄDA INFÖR PUBLIK SOM ELEV PÅ POPSKOLAN?
HUR ANMÄLER MAN ATT MAN INTE KOMMER PÅ EN LEKTION?

Hittar du inte svaret du söker? Kontakta oss

SYNPUNKTER

Popskolan har ett positivt förhållningssätt till synpunkter och klagomål. Vi ser eventuella klagomål som en hjälp att förbättra och utveckla verksamheten.

Våra rutiner för synpunkter och klagomål:

  • Synpunkter och klagomål lämnas i första hand till elevens lärare. Synpunkter och klagomål kan lämnas på flera sätt, via mail, brev eller muntligt.  Synpunkter och klagomål som lämnas muntligt dokumenteras av läraren som också ansvarar för att informera skolledningen.
  • Om eleven/föräldern inte känner sig bekväm med att lämna synpunkten/klagomålet till läraren direkt kan man vända sig till rektor/biträdande rektor.  Detta kan ske via nedanstående formulär, mail, brev eller muntligt.
  • Åtgärder som vidtagits samt information rörande återkoppling till den som framfört klagomålet dokumenteras. En gång per år sammanställs inkomna synpunkter och klagomål av rektor. En analys av de inkomna synpunkterna/klagomålen görs i samband med detta. Resultatet av analysen används som underlag inom Popskolans uppföljnings och systematiska kvalitetsarbete.
Fyll i formuläret för att skicka in synpunkter/klagomål
Tack för ditt meddelande!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigeringen, analysera webbplatsanvändningen och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.