Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigeringen, analysera webbplatsanvändningen och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.

Multiartist 1

Popskolan skapar genom Multiartist­kurserna ett tryggt musikalisk sammanhang endast för tjejer från årskurs 6 och uppåt. Här utvecklas man tillsammans.

Först genom den lilla gruppen “Multiartist-­1” om fyra elever och sedan gemensamt i den något större gruppen om 8 elever i kursen “Multiartist­-2”.

I kurserna spelar man tillsammans och får möjlighet att prova nya instrument, lära sig om musikens grunder och utforska områden som låtskrivande, musikproduktion och ljudteknik. Kursen utformas efter eleverna.

Kursen ska kombineras med kursen Multiartist 2 i kategori B.

Kombinationer

Kursen kan kombineras med en kurs inom kategori B och en kurs inom kategori C

Subventionerad undervisning gäller för:
Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.