Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigeringen, analysera webbplatsanvändningen och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.

Munspel

Munspelet förknippas numera kanske mest med blues men är också vanligt i västerländsk folkmusik och ibland även i klassisk musik och pop.

Munspelet förknippas numera kanske mest med blues men är också vanligt i västerländsk folkmusik och ibland även i klassisk musik och pop. Undervisningen anpassas efter den musikaliska nivå eleven befinner sig på.

Kombinationer

Kursen kan kombineras med en kurs inom kategori B och en kurs inom kategori C

Subventionerad undervisning gäller för:
Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.